Behandeling

Geen mens is het zelfde, geen lichaam is het zelfde, geen situatie is het zelfde.

De behandelingen worden dan ook specifiek op de persoon en de omstandigheden afgestemd. Hierdoor zal geen behandeling precies hetzelfde zijn. Door verschillende technieken te combineren krijgt elke behandeling dan ook een heel persoonlijk karakter.

Aanraking is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van ieder mens. Als persoonlijk begeleider van mensen met een beperking, als gediplomeerd masseur, en als vader van een dochter met een beperking, ben ik mij als geen ander bewust wat doelgerichte aanraking kan betekenen, met name voor bepaalde doelgroepen. Mensen met een verstoorde hechting, verstoorde prikkelverwerking, niet aangeboren hersenletsel, of autisme hebben vaak veel baat bij dergelijke behandelingen. Door een combinatie van aanraking, ontspanning en begeleiding kan gewerkt worden aan het vergroten van de eigen lichaamsbeleving, het mentaal én fysiek welbevinden, het zelfvertrouwen, het leren herkennen van de eigen  grenzen en die van een ander. Met als resultaat het vergroten van de relationele autonomie.