Remedial teaching en coaching:

Uurtarief: €6o

Eén behandeling bestaat uit 50 minuten aan de doelen werken en 10 minuten administratie en voorbereiding. 

 

Opstellen behandelplan:  uurtarief

Tussen- of eindevaluatie: uurtarief

Telefonisch overleg per 15 minuten:  € 15

 

Huiswerkbegeleiding:

half uur:      €25

1 uur:           €45

 

Overige diensten:

- meekijken in de klas + verslaglegging (€100)

- meekijken in de klas + verslaglegging + nagesprek met ouders en eventueel leerkracht (€150)

- traject VO: intake + voorbereiding + bijwonen schooloverleg (€150)

- ondersteuning bij opvoeding (uurtarief)

 

Reiskosten:

€0,23 p/km

 

Factuur:

Per maand wordt er een factuur opgemaakt en verstuurd. Deze ontvangt u per e-mail. 

 

Afspraak afzeggen?

Een afspraak dient 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Dit kan telefonisch (voicemail) of via de mail. 

Indien dit niet gebeurt, wordt de afspraak in rekening gebracht.