Wat is mijn werkwijze bij remedial teaching en coaching?

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig. Wat te doen? U kunt mij een bericht sturen via de mail of even bellen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.

 

Intake (kosteloos):

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een vragenformulier. Dit formulier dienst als basis voor ons gesprek. We bespreken de hulpvraag die er ligt en de voorgeschiedenis. Ik leg uit wat mijn werkwijze is, wat de mogelijkheden zijn, het te volgen traject en wat de afspraken zijn. 

 

Opstellen behandelplan:

Ik stel een behandelplan op. Hierin staan de doelen beschreven en welke werkwijze wordt toegepast.

 

Behandeling:

Samen met uw kind werk ik aan de opgestelde doelen. 

 

Tussen- en eindevaluatie:

Na een vooraf bepaald aantal behandelingen hebben we een evaluatiegesprek. We bespreken hoe en of de doelen behaald zijn. Zijn de doelen behaald? Dan wordt het traject afgesloten. Zijn de doelen niet behaald, dan bespreken het eventuele verdere traject.